3 วิธีง่ายๆที่จะช่วยให้คุณสามารถหลีกเลี่ยง “ฝุ่น”

วิธีป้องกันฝุ่นละออง PM2.5  วิธีง่ายๆที่จะช่วยให้คุณสามารถหลีกเลี่ยง “ฝุ่น” เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับสุขภาพของคุณหลังจากที่พื้นที่ กทม. เกิดสถานการณ์ความเสี่ยงจากมลพิษในอากาศที่สูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน

วิธีป้องกันฝุ่นละออง PM2.5

หน้ากากอนามัยแบบไหนที่ป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ หลักง่ายๆในการเลือกหน้ากากอนามัย ให้เราสังเกตุหน้าซองที่ระบุว่า สามารถป้องกันฝุ่นได้ และป้องกันฝุ่นผงขนาดเท่าไหร่บ้าง แต่ที่กรองป้องกันฝุ่น PM 2.5

Facebook Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.